Vaše laboratoře Kompletní služby medicínské laboratoře

Vaše laboratoře poskytují spolupracujícím lékařům a dalším zdravotnickým zařízením široké spektrum vyšetření z oblasti klinické chemie. Kromě rutinních biochemických a hematologických stanovení provádíme také velké množství testů z oblasti endokrinologie, tumor markerů, prenatální diagnostiky, některých autoimunních protilátek a osteoporózy.

Vaše laboratoře jsou prvním pracovištěm ve Zlínském kraji, které provádí vyšetření z oblasti molekulární biologie pomocí metod PCR a Real Time PCR a také první a jedinou laboratoří v kraji, která provádí cytogenetické analýzy pro účely genetiky a prenatální diagnostiky. V roce 2011 byla také zahájena činnost laboratoře průtokové cytometrie se zaměřením na oblast diagnostiky hematoonkologických onemocnění.

Vaše laboratoře věnují velkou pozornost zvyšování kvality. Všechny laboratoře již v minulosti absolvovaly audit NASKL 1, který byl prvním krokem ke zvyšování kvality. Dále laboratoře získali od SUKLu povolení činnosti diagnostické laboratoře k provádění laboratorního vyšetřování vzorků biologických materiálů odebraných dárcům. Systém managementu kvality celé společnosti odpovídá požadavkům normy ISO 15189.